Primary tabs

Delegados de protección de datos xml

Delegados de protección de datos

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?><Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:c="urn:schemas-microsoft-com:office:component:spreadsheet" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:x2="http://schemas.microsoft.com/office/excel/2003/xml" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><OfficeDocumentSettings xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"><Colors><Color><Index>3</Index><RGB>#000000</RGB></Color><Color><Index>4</Index><RGB>#0000ee</RGB></Color><Color><Index>5</Index><RGB>#006600</RGB></Color><Color><Index>6</Index><RGB>#333333</RGB></Color><Color><Index>7</Index><RGB>#808080</RGB></Color><Color><Index>8</Index><RGB>#996600</RGB></Color><Color><Index>9</Index><RGB>#cc0000</RGB></Color><Color><Index>10</Index><RGB>#ccffcc</RGB></Color><Color><Index>11</Index><RGB>#dddddd</RGB></Color><Color><Index>12</Index><RGB>#ffcccc</RGB></Color><Color><Index>13</Index><RGB>#ffffcc</RGB></Color><Color><Index>14</Index><RGB>#ffffff</RGB></Color></Colors></OfficeDocumentSettings><ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"><WindowHeight>9000</WindowHeight><WindowWidth>13860</WindowWidth><WindowTopX>240</WindowTopX><WindowTopY>75</WindowTopY><ProtectStructure>False</ProtectStructure><ProtectWindows>False</ProtectWindows></ExcelWorkbook><Styles><Style ss:ID="Default" ss:Name="Default"/><Style ss:ID="Heading" ss:Name="Heading"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#000000" ss:Size="24"/></Style><Style ss:ID="Heading_20_1" ss:Name="Heading 1"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#000000" ss:Size="18"/></Style><Style ss:ID="Heading_20_2" ss:Name="Heading 2"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#000000" ss:Size="12"/></Style><Style ss:ID="Text" ss:Name="Text"/><Style ss:ID="Note" ss:Name="Note"><Borders><Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1" ss:Color="#808080"/><Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1" ss:Color="#808080"/><Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1" ss:Color="#808080"/><Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1" ss:Color="#808080"/></Borders><Font ss:Color="#333333"/><Interior ss:Color="#ffffcc" ss:Pattern="Solid"/></Style><Style ss:ID="Footnote" ss:Name="Footnote"><Font ss:Color="#808080" ss:Italic="1"/></Style><Style ss:ID="Hyperlink" ss:Name="Hyperlink"><Font ss:Color="#0000ee" ss:Underline="Single"/></Style><Style ss:ID="Status" ss:Name="Status"/><Style ss:ID="Good" ss:Name="Good"><Font ss:Color="#006600"/><Interior ss:Color="#ccffcc" ss:Pattern="Solid"/></Style><Style ss:ID="Neutral" ss:Name="Neutral"><Font ss:Color="#996600"/><Interior ss:Color="#ffffcc" ss:Pattern="Solid"/></Style><Style ss:ID="Bad" ss:Name="Bad"><Font ss:Color="#cc0000"/><Interior ss:Color="#ffcccc" ss:Pattern="Solid"/></Style><Style ss:ID="Warning" ss:Name="Warning"><Font ss:Color="#cc0000"/></Style><Style ss:ID="Error" ss:Name="Error"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#ffffff"/><Interior ss:Color="#cc0000" ss:Pattern="Solid"/></Style><Style ss:ID="Accent" ss:Name="Accent"/><Style ss:ID="Accent_20_1" ss:Name="Accent 1"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#ffffff"/></Style><Style ss:ID="Accent_20_2" ss:Name="Accent 2"><Font ss:Bold="1" ss:Color="#ffffff"/></Style><Style ss:ID="Accent_20_3" ss:Name="Accent 3"/><Style ss:ID="Result" ss:Name="Result"><Font ss:Bold="1" ss:Italic="1" ss:Underline="Single"/></Style><Style ss:ID="co1"/><Style ss:ID="co2"/><Style ss:ID="co3"/><Style ss:ID="co4"/><Style ss:ID="co5"/><Style ss:ID="co6"/><Style ss:ID="co7"/><Style ss:ID="co8"/><Style ss:ID="ta1"/></Styles><ss:Worksheet ss:Name="Delegados-de-protección-de-datos-ene-23"><Table ss:StyleID="ta1"><Column ss:Width="762.1511"/><Column ss:Width="501.9874"/><Column ss:Width="69.7039"/><Column ss:Width="56.5512"/><Column ss:Width="50.4"/><Column ss:Width="261.1559"/><Column ss:Width="738.9921"/><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">Responsable del Tratamiento</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Organismo público de adscripción</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Ámbito</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CIF</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Provincia</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Correo Electrónico DPD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Ficha</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2910300I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@torremolinos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019001-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA PÚBLICA ADMVA. LOCAL DE DEPORTES DE TORREMOLINOS (Patronato de Deportes de Torremolinos)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7910301F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@torremolinos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019001-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A14007074</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aucorsa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019003-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100698B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aae@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019004-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100698B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aae@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019004-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICA ANDALUZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G41756842</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@fundacionava.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019005-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÁLORA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÁLORA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901200B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019006-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905900C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019007-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2910000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">jmaraque@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019008-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="11" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARRATRACA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARRATRACA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903600A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">jmaraque@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019009-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IZNATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IZNATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906200G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019010-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÚTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÚTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905000B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019011-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1000713I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo.adca@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019013-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909200D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019014-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE Infraestructuras del Agua</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-04</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-05</Data></Cell></Row><Row ss:Index="21" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE PESCA Y ACUICULTURA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE Planificación y Recursos Hídricos</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-08</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-09</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-11</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-14</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-15</Data></Cell></Row><Row ss:Index="31" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-16</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">S.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-17</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">S.G. DE FONDOS EUROPEOS AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-18</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">S.G. DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-19</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (CJ. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-20</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CJ. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019015-21</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100720D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.iaph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019016-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">VARIOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G18015446</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">6716@icagr.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019017-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1100503J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019019-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100040G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019020-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="41" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q0400122H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019021-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4150015G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.caac@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019022-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100036I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019023-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300049J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019024-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900050B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019025-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">V11579893</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mmoreno@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019026-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA (EMASAGRA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A18027722</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mdmolina@emasagra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2019027-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100702B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.agenciaedu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020001-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1401500B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020002-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL GUADIATO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">VARIOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1400010C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020003-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="51" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1404600G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020004-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OBEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OBEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1404700E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020005-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1406800A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020006-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGUAS DE BENAHAVÍS, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A93026680</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@aguasdebenahavis.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020007-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE JEREZ S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11604758</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020008-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctpda@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020009-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100689A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ifapa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020010-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1818001H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.pag@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020011-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGUAS VEGA SIERRA ELVIRA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">VARIOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A18502591</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@aguasvira.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020012-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMSISA, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">B43706498</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@segurdades.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020013-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="61" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LARVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LARVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2305400J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020014-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA, S.L.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SAU</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">B18432583</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@clm.ugr.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020016-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A21006408</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@aguashuelva.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020018-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2301400D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020019-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA, S.A. (EMVISESA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41047267</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@emvisesa.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020020-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4109100J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100031F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">GERENCIA DE URBANISMO (AYTO. DE SEVILLA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9109105H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y CASA CONSISTORIAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9190001I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-04</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO DE CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100708I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-05</Data></Cell></Row><Row ss:Index="71" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G41930652</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (AYTO. DE SEVILLA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9109101G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020021-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-04</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-05</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-08</Data></Cell></Row><Row ss:Index="81" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-09</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-11</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN ALMERÍA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN CÁDIZ (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN CÓRDOBA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-14</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN GRANADA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-15</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN HUELVA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-16</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN JAÉN (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-17</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN MÁLAGA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-18</Data></Cell></Row><Row ss:Index="91" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN SEVILLA (CJ.DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceceu@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020022-19</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100778B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.atrian@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020023-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CENTRO ASOCIADO A LA UNED “MARÍA ZAMBRANO” EN MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">VARIOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">V29802410</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@malaga.uned.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020024-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">VARIOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1100011D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">amancheno@mmsierradecadiz.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020025-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGUAS SIERRA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11827623</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">amancheno@mmsierradecadiz.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020025-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">BASURAS SIERRA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11898491</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">amancheno@mmsierradecadiz.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020025-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1817600H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aytosalobrena@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020026-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909700C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020027-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904000C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020028-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904100A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020029-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="101" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904900D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020030-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PRODETUR, S.A.U.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41555749</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@prodetur.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020031-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE ANTEQUERA Y COMARCA, S.A. (SPERAC, S.A.)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29554425</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@ingadeconnect.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020032-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">IES CARMEN LAFFON</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">legal@aselio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020033-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARRIATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARRIATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020034-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTECORTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTECORTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900094J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020035-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SERRATO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SERRATO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q2900562F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020036-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020037-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÓMPETA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÓMPETA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904500B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020038-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907100H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@moclinejo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020039-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="111" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MACHARAVIAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MACHARAVIAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906600H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@macharaviaya.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020040-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903400F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@canillasdealbaida.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020041-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908500H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@salares.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020042-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1807300G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@adurcal.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020043-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGUAS DE MONTILLA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A14724355</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@aguasdemontilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020044-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1818800C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">privacidad@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020045-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P6400002I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020046-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA CENTRO VALLE DE LOS PEDROCHES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA CENTRO VALLE DE LOS PEDROCHES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G14215214</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020047-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G14216758</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020048-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BAENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BAENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1400700I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020049-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="121" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ALGALLARÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ALGALLARÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1400004F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020050-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1102000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@segurdades.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020051-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q9150012D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.iam@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020053-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29585726</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@malaga.eu</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020054-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92836964</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@malaga.eu</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020054-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92666049</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@malaga.eu</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020054-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CJ. DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (CJ. DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-04</Data></Cell></Row><Row ss:Index="131" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-05</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES Y SISTEMAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctrjal@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020055-08</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0400500E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020056-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909600E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020057-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900500F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020058-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909900I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020059-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cfiot@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020060-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">E.U.C. SANLÚCAR CLUB DE CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">V72239056</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020061-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="141" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908200E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@rincondelavictoria.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020062-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORROX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORROX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909100F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020063-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TURRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TURRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0409300A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020064-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÍLLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÍLLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0405400C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020065-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBÁNCHEZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBÁNCHEZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0400400H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020066-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TERQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TERQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0409100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020067-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANTORIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANTORIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0403100A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020068-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904600J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020069-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1810400J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rociovazquez@oyaabogados.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020070-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G91381228</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpai@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020071-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="151" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4108100A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020072-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES (AYTO. DE LA RINCONADA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9108102F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020072-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AYTO. DE LA RINCONADA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9108101H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020072-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">TORREMOLINOS TELEVISIÓN, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92174796</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.torremolinostv@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020073-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TOLOX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TOLOX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909000H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020074-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMÁCHAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMÁCHAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900900H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020075-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PARAUTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PARAUTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907700E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020076-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900005F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020077-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CASA DE LA PROVINCIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P9100010I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpocasadelaprovincia@dipusevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020078-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908600F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020079-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FARAJÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FARAJÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905200H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020080-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="162" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903500C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020081-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903200J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020082-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909500G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020083-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COLMENAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COLMENAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904300G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020084-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA (TUSSAM), S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41042474</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tussam.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020085-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. - INPRO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41119033</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@dipusevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020086-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908800B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020087-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101800G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@elcampillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020089-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Sistema Universitario Andaluz</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SAU</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G14894158</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@uloyola.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020090-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GAUCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GAUCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905600I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020091-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="172" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902600B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020092-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ISTÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ISTÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906100I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020093-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOLLINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOLLINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907200F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020094-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COMARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COMARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904400E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020095-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100686G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aopandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020097-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALICÚN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALICÚN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0401200A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020098-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q9155006A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.avra@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020099-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100811A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.assda@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020100-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100811A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.assda@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020100-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4101900A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020101-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="182" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO VÍA VERDE ACEITE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7300022F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020102-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN LEGADO LITERARIO MIGUEL HERNÁNDEZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23775935</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020103-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23228398</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020104-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901000F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020106-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1404400B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020108-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29185519</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@malaga.eu</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2020109-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2302500J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021001-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1819700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientolazubia.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021002-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALCAUCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALCAUCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900200C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021003-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901300J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021004-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="192" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901400H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021005-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUJERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUJERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908100G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021006-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENALAURÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENALAURÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902400G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021007-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903300H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021008-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904800F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021009-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL BORGE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL BORGE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903000D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021010-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BOBADILLA-ESTACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BOBADILLA-ESTACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900092D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021011-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENADALID</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENADALID</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902200A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021013-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903800G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@ingadeconnect.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021014-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">IES CAMAS – ANTONIO BRISQUET</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">legal@aselio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021015-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="202" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1101200B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@cadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021016-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARDALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARDALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901800I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021017-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2301500A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021018-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A93746584</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@limpiezademalaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021019-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901500E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@antequera.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021020-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1102200A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@lalinea.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021021-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2301200H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021022-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105400B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021023-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PERIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PERIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907900A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021025-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G14078000</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ana.priego@audidatcordoba.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021026-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="212" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARACENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARACENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1812800I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021027-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEDELLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEDELLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021028-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903900E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021029-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103300H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@sanroque.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021030-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901100D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021031-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900300A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021032-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q2973002E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@privacidadglobal.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021035-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G91732156</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cagpds@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021036-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN DESARROLLO DOÑANA Y SU ENTORNO – DOÑANA 21 FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G21246137</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">mbernabea.jimena@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021037-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BONARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BONARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101400F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021039-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="222" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OJÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OJÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907600G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021040-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA VENTAS DE ZAFARRAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA VENTAS DE ZAFARRAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800041D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">direccion@prodatasur.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021041-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARTAJIMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARTAJIMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903700I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021042-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL BURGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL BURGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2903100B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021043-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1400513F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ctan.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021044-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JÚZCAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JÚZCAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906500J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021045-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">S.A. MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29580727</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.samset@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021046-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">LIMPIEZA DE TORREMOLINOS, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29817178</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.litosa@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021047-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">LOS PINARES VIVERO MUNICIPAL DE TORREMOLINOS, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92602416</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.torremolinosviveromunicipal@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021048-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1800638G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ctan@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021049-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="232" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A28784957</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@epgasa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021050-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JÁTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JÁTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800017D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@hidalgoasociados.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021051-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAOJÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAOJÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902800H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021052-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARTOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARTOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P230600B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@martos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021053-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SAU</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q9150016E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">deleg.protecciondedatos@upo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021054-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA ACTIVA, S.A.U.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41420191</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dposactiva@dipusevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021055-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARCHENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARCHENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4106000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dprotecciondatos@marchena.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021056-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAHAVIS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902300I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021057-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021058-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2308700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">afc@fersabogados.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021059-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2303100H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021060-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="243" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OSUNA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OSUNA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4106800H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@osuna.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021062-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPALES DE TORREMOLINOS, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92687995</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aselimsa@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021064-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021065-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2305700C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021066-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">RESIDENCIA DE MAYORES ILUGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@realprot.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021067-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÁRCHEZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÁRCHEZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901600C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021068-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G11614286</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021069-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1810300B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">informatica@huetorvega.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021070-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARBELLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARBELLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906900B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@marbella.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021071-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2306100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021072-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="253" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PEDRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PEDRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4107200J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretariaintervencionpedrera@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021074-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300700H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021075-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816100J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">municipiopinospuente@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021076-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SALAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1817400C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretario@salar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021077-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFACAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFACAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1801200E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretaria@ayuntamientodealfacar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021078-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101300H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021079-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4103700C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">corrales@dipusevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021080-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100300E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021081-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304100G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021082-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="263" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-04</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-05</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN ALMERÍA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN CÁDIZ (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-08</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN CÓRDOBA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-09</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN GRANADA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN HUELVA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-11</Data></Cell></Row><Row ss:Index="273" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN JAÉN (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN MÁLAGA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEG. TERRITORIAL EN SEVILLA (CJ. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ccph@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021083-14</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0401700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">privacidad@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021084-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2301700G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">webmaster@aytocabradelsantocristo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021085-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL VALLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL VALLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1100010F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021086-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2309500C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villacarrillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021087-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO DE CULTURA (AYTO. DE VILLACARRILLO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23422983</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villacarrillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021087-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO DE DEPORTES (AYTO. DE VILLACARRILLO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23422975</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villacarrillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021087-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (AYTO. DE VILLACARRILLO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300011J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villacarrillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021087-04</Data></Cell></Row><Row ss:Index="283" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VILLACARRILLO AVANZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23221989</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villacarrillo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021087-05</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907300D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021088-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102800E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@higueradelasierra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021090-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2308100C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">info@auragest.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021091-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1803100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">aytoberchules@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021092-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11039344</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021093-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PÚBLICA DE SUELO Y VIVIENDA DE PUERTO REAL, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11262144</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021094-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1173005H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021095-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PRUNA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PRUNA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4107600A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">imporrass@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021096-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q0469005C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cgsalmeria@procesia.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021097-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="293" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOBRAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOBRAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1812200B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">lobras@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021098-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGATOCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGATOCÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900600D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretaria@algatocin.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021099-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TURÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TURÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1818500I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">turon@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021100-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1810700C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021101-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1819600F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretaria@zafarraya.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021102-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁDIZ, S.A.U.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11208899</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021103-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P6100002B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021105-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G72014509</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021106-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO DE VIVIENDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G11013216</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021107-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P6100001D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021108-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="303" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1100561H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021109-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G11027448</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021110-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4101700E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@bormujos.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021111-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÚDAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÚDAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1807200I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretariodudar@hotmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021112-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENALÚA DE LAS VILLAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENALÚA DE LAS VILLAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1802900I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">benaluadelasvillas@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021113-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CANENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2302000A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021114-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTES Y GRAENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1805500D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aytocortesygraena@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021117-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4102700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">manuelnietogalan@castilblancodelosarroyos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021118-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARCHAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MARCHAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1812900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">marchal@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021119-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JABUGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JABUGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104300E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">nieves@jabugo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021120-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="313" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SILES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SILES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2308200A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">consultoria@externalize.info</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021121-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IBROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE IBROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304600F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021122-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0407900J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytoroquetas.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021104-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4109700G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">franciscojaviervalerasoria@villamanriquedelacondesa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021123-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4103400J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@coriadelrio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021124-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0400000F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021126-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.chyfe@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021127-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA M.P.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G91742056</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.chyfe@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021127-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0410400F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021128-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103200J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sanlucardebarrameda.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021129-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4169005H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">legal@aselio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021130-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="324" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL TUGASA TURISMO GADITANO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1100641H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@mentora.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021131-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q6850004J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cca@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021132-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1806000D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@audidat.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021073-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUELMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUELMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304400A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">lopd-gdd@atico34.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021134-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4101400B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">soniamariadoradojimenez@dipusevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021136-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900400I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021137-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RUS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RUS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307400H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021138-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104200G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021140-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAZORLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAZORLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2302800D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021141-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2303900A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021142-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="334" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OLIVARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE OLIVARES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4106700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">prodatexfj@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021143-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4109900C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">magdalenahoyosgarcia@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021144-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TEBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TEBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908900J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021149-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JUBRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JUBRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906400C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021148-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904700H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021150-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SABIOTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SABIOTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307500E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021151-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TAPIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TAPIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909800A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021152-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2303000J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021153-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1169013H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021155-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE QUESADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE QUESADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307300J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021156-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="344" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1406600E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021157-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PROVINCIAL CORPORACIONES INDUSTRIALES DE CÓRDOBA AGRUPADAS, S.A. (CINCO, S.A.)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A14555098</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@dipucordoba.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021158-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905300F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021159-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905700G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021160-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2306300A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021164-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908300C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021166-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HERRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HERRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4105000F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021167-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENARRABÁ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENARRABÁ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902900F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021165-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UCODEPORTE, S. L. U.  (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">B14563035</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@compliancecorporativo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021168-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UCOIDIOMAS, S. L. U. (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">B14534739</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@compliancecorporativo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021169-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="354" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">B14575237</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@compliancecorporativo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021170-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A14487961</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@compliancecorporativo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021171-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ATAJATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ATAJATE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2902100C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021172-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LÍBAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LÍBAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906300E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021173-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO MORALEDA DE ZAFAYONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO MORALEDA DE ZAFAYONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1814000D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">secretaria@moraledazafayona.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021175-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2310000A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021176-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905400D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@fuengirola.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021177-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUARO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUARO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905800E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021178-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1811000G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.jerezdelmarquesado@consultoresgm.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021162-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304900J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021180-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="364" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTEJAQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTEJAQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907400B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021181-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300000C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7300002H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G23019227</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO AGUAS DEL RUMBLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7300001J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-04</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7300012G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-05</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300045H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-06</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7300011I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-07</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO DE AGUAS VÍBORAS-QUIEBRAJANO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300046F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-08</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA SIERRA DE SEGURA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300054J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-09</Data></Cell></Row><Row ss:Index="374" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA SIERRA DE CAZORLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300055G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021182-01-0</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800000J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021184-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4105900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@mairenadelaljarafe.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021185-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA (AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100032D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@mairenadelaljarafe.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021185-02</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100058I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@mairenadelaljarafe.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021185-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO REGULADOR DE LAS IGP ACEITUNAS MANZANILLA Y GORDAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100895D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">admin@igpmanzanillaygordaldesevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021154-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2309200J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientodeubeda.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021179-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G41633710</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.csalud@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021186-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA MUNICIPAL AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S.A. (AUCORSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A14007074</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aucorsa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021187-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE PIEDRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE PIEDRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2905500A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021188-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="384" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.chyfe@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021127-03</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONACHIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONACHIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1813500D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">info@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021183-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1801700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">almegijar@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021189-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q9155027G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021192-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q7350006H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@ujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021190-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FONDÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FONDÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0404600I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021193-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CANAL TORREVISIÓN, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A92906551</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.torremolinostv@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021197-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100056C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@cpaguasdesevilla.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021198-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MANILVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MANILVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2906800D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021199-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2307600C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">santaelenajaen+amartinez@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021191-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="394" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2305000H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@innovasur.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021201-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100100I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021200-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁÑAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁÑAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1804100D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">canar@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021202-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103800G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021204-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ADRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ADRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0400300J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.adra@consultoresgm.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021205-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS JUNCARIL-ASEGRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS JUNCARIL-ASEGRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P6800409B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021206-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1104100A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021207-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1808100J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021208-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1815000C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021209-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PULIANAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PULIANAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816800E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021210-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1800771F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@ptsgranada.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021213-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="405" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2302300E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadoprotecciondatos@carcheles.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021212-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1818002F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadapd@ugr.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021194-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1806600A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@audidat.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022001-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉNEJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉNEJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1809900B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.hueneja@consultoresgm.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022004-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1100600D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@nunsys.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022006-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE AYAMONTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P7101001A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayamonte.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022008-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">TERRENOS URBANIBLES DE AYAMONTE S.A. (TUASA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A21003827</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayamonte.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022009-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29429990</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@pta.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022005-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PUERTO DEPORTIVO DE BENALMÁDENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A29791605</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@nunsys.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022010-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSÉ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G11671450</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.casajose@aytojerez.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021195-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="415" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO, S.A. (VISOGSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A18023705</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022013-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO AZNALCÓLLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO AZNALCÓLLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4101300D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aznalcollar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022012-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JUN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JUN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1811300A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@grupoiwi.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022017-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1803900H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@grupoiwi.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022018-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1805100C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@ingadeconnect.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022019-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816600I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@hidalgoasociados.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022020-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1801300C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd-aytoalgarinejo@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022021-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TARIFA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TARIFA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103500C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022026-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NERJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NERJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2907500I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@nerja.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022025-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARENAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARENAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022022-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="425" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ATARFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ATARFE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1802300B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadoprotecciondatos@atarfe.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022028-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A. (COMUJESA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A11671146</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@comujesa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022030-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800700E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022031-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN COSTA BALLENA CHIPIONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G72133804</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ejercicioderechos@grupodatcon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022032-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1100500F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022033-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1801800B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@almunecar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022034-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104100I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@huelva.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022035-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0403200I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ogonzalez@audidat.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022038-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1811900H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.lanteira@consultoresgm.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022036-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GERENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GERENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4104500F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@gerena.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022037-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="435" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FRAILES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FRAILES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2303300D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022029-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1810200D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022041-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2901700A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022042-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1100020E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipucadiz.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022039-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESTEPA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESTEPA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4104100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@estepa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022043-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUILLENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUILLENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4101900H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022047-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4102000I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdlascabezasdesanjuan@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022048-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4110400A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@elcuervodesevilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022044-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4106600B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022049-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE UTRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE UTRERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4109500A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@utrera.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022050-01</Data></Cell></Row><Row ss:Index="445" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106900J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayto-trigueros.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022051-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4108900D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">pilarsantiponcedpd@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022052-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALPUJARRA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALPUJARRA DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1813000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022055-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106000I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@rocianadelcondado.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022056-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARACENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARACENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayto-aracena.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022057-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NERVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NERVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105200F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@nerva.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022060-01</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100100C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@alajar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022068</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROTA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103000D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytorota.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022058</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA NAVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA NAVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105100H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@lanava.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022066</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTECONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTECONCEPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102400E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@corteconcepcion.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022062</Data></Cell></Row><Row ss:Index="455" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103300F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@fuenteheridos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022065</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100900F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@arroyomolinosdeleon.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022069</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GALAROZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GALAROZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103400D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@galaroza.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022076</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103200H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@escacenadelcampo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022086</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P212300G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@elcerrodeandevalo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022098</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101700l</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@calanas.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022075</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1102700J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@segurdades.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022092</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4104800J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">giraom@yahoo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022093</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ MALAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900016C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo.oaldim@velezmalaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022095</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2909400J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@velezmalaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022103</Data></Cell></Row><Row ss:Index="465" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4105500E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@clickdatos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022104</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÓLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DÓLAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1807100A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ma.jimenez@grupodaboconsulting.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022106</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4108700H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@sanlucarlamayor.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022109</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800005I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">cuevasdelcampo@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022111</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4105300J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">adiaz@edefense.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022115</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RÍO TINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RÍO TINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104900B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytoriotinto.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022079</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P212100J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@encinasola.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022099</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105900A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@puertomoral.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022067</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HINOJALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HINOJALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103900C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@hinojales.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022072</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102900D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@cumbresmayores.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022085</Data></Cell></Row><Row ss:Index="475" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LECRÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LECRÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1806300H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">informaticalecrin@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022112</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AGENCIA PÚBLICA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO LOCAL DE HUÉTOR TÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P6810202I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022118</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2308400G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@realprot.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022119</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CALA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CALA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101600A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@cala.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022083</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALOSNO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALOSNO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100600B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytoalosno.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022082</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103700E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@elgranado.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022064</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104600H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@lucenadelpuerto.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022077</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102500B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytocortegana.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022084</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106100G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@rosaldelafrontera.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022089</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1805800H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">olgoso@cullarvega.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022114</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCIA, S.A.U. (SOPREA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SAU</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A41117441</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.soprea.cehyfe@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022110</Data></Cell></Row><Row ss:Index="486" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101500C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ayto_cabezasrubias@diphuelva.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022108</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA PEZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA PEZA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1815700H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@grupoiwi.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022120</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CIJUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CIJUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1804900G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@ascendiarc.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022122</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2302700F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.aytocazalilla@datagestion.net</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022121</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q1466001C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@comcordoba.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022127</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JETE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JETE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1811100E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">jetetropical@hotmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022129</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTILLANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MONTILLANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1813900F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@grupoiwi.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022130</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103500A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@gibraleon.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022123</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE ENMEDIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE ENMEDIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102700H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@cumbresdeenmedio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022071</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4102200E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">privacidad@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022135</Data></Cell></Row><Row ss:Index="496" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0404900C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022136</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107500G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytovcastillejos.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022091</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107200D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villablanca.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022101</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHUCENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CHUCENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103000B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@chucena.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022097</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BEAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101100B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytobeas.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022074</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RONDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE RONDA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2908400A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientoronda.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022137</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4166003F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ecoes.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022140</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2309600A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@tic4you.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022141</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101900E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientodecampofrio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022061</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA DE CASA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA DE CASA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@santabarbaradecasa.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022090</Data></Cell></Row><Row ss:Index="506" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105600G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@paternadelcampo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022100</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZUFRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZUFRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107800A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@zufre.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022073</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉLAGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUÉLAGO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1809800D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">huelago@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022143</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816700G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@puebladedonfadrique.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022138</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">COMISIONADO DEL PLAN DIRECTOR DE ORDENACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-0</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-1</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-2</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-3</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-4</Data></Cell></Row><Row ss:Index="516" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-5</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-6</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-7</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-8</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-9</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100718H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-11</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-14</Data></Cell></Row><Row ss:Index="526" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-15</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-16</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-17</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-18</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.ceeta@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022145-19</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GALERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GALERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1808400D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientogalera.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022113</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900700B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@alhaurindelatorre.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022147</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104800D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@losmarines.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022154</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106600F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@santaanalareal.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022158</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VALDELARCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VALDELARCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107000H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@valdelarco.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022159</Data></Cell></Row><Row ss:Index="536" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA TAHA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA TAHA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816300F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@hidalgoasociados.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022131</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106400A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sanlucardeguadiana.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022157</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACION PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACION PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G72109168</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@inibica.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022160</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106200E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sanbartolomedelatorre.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022156</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4103800A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@doshermanas.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022133</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100053J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ascendiarc.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022166</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">legal@aselio.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022165</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107400J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@villanuevadelascruces.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022045</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100400G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@almonasterlareal.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022081</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107700C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@zalamealareal.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022102</Data></Cell></Row><Row ss:Index="546" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA-PERRUNAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA-PERRUNAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100122G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@lazarza-perrunal.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022153</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900078C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@cpbmalaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022126</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERÍA (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-0</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-1</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE INTERIOR (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-2</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-3</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-4</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">GABINETE JURÍDICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-5</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA REDONDELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA REDONDELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100016A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@laredondela.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022152</Data></Cell></Row><Row ss:Index="556" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102000C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@canaveraldeleon.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022053</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4110200E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">infodpo@forlopd.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022169</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-6</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-7</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-8</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-9</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL (CPIDSSA)</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-11</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-14</Data></Cell></Row><Row ss:Index="567" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-15</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-16</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-17</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-18</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-19</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-20</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G91122069</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cpidssa@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022173-21</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S9100004B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ccuentas.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022170</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BERROCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BERROCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2101200J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@berrocal.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022175</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTELAZOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CORTELAZOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102600J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@cortelazor.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022176</Data></Cell></Row><Row ss:Index="577" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2106500H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sansilvestredeguzman.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022178</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104500J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@linaresdelasierra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022179</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">OFICINA ANDALUZA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OFICINA ANDALUZA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">OTROS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4100967A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@antifraudeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022149</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">A90109729</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@sevillacityoffice.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022105</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2102800F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdcumbresdesanbartolome@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022063</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4103000H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@castillejadelcampo.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022181</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARATAUNAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CARATAUNAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1804400H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022167</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BAILÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE BAILÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2301000B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@segurdades.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022186</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">FUNDACION PUBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSI MEDIO PROPIO PERSONIFICADO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">G18411975</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.legado@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022148</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NIEBLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE NIEBLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105300D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@niebla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022078</Data></Cell></Row><Row ss:Index="587" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA DE RÍO TINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA DE RÍO TINTO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2103600l</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@lagranadaderiotinto.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022096</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LEPE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LEPE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104400C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">acoro@lepe.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022187</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALHABIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALHABIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P0401000E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@dipalme.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022188</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GELVES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GELVES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4104400I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayuntamientodegelves.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2021145</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4108600J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdsanjuandeaznalfarache@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022191</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOGUER</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOGUER</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2105000J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@aytomoguer.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022190</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4100400C</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@alcalaguadaira.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022171</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE GOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1808700G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ayuntamientogor@hotmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022124</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1816400D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">policar@dipgra.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022002</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2107300B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdvillalbadelalcor@gmail.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022174</Data></Cell></Row><Row ss:Index="597" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2100300I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@ayto-elalmendro.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022177</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HINOJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HINOJOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104000A</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@hinojos.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022151</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2104700F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@manzanilla.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022155</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARJONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARJONA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300600J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">angela.torres@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022199</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE COÍN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2904200I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@coin.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022200</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1103100B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpdsanfernando@unive.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022184</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P4108900D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">juridico@fyc-consultores.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022040</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">UNIVERSIDAD DE SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SUA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">Q4118001I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@us.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022203</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE HUESA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304500H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">angela.torres@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022180</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185</Data></Cell></Row><Row ss:Index="607" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-0</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-1</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-2</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-3</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS MIGRATORIAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-4</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-5</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL PERSONAS MAYORES, PARTICIPACION ACTIVA Y SOLEDAD NO DESEADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-6</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-7</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE INCLUSION SOCIAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cisjufi@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022185-8</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1811800J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022202</Data></Cell></Row><Row ss:Index="617" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">VICECONSEJERIA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES, MODERNIZACIÓN DIGITAL Y REGENERACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-0</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS JUDICIALES</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-1</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-2</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-3</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-4</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-5</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-6</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-7</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DIRECCIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-8</Data></Cell></Row><Row ss:Index="627" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-9</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ALMERÍA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-10</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-11</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÓRDOBA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-12</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-13</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">HUELVA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-14</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-15</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-16</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA EN SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JdA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">S4111001F</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">SEVILLA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd.cjalfp@juntadeandalucia.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022206-17</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304700D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpo@segurdades.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023002</Data></Cell></Row><Row ss:Index="637" ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1802000H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@vegasdelgenil.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022207</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2300018E</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">rgpd@jokkar.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2022209</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1813400G</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023010</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DEHESAS VIEJAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DEHESAS VIEJAS</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800044H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023011</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DOMINGO PÉREZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE DOMINGO PÉREZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800043J</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@protectionreport.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023013</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2306700B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">angela.torres@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023005</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2304000I</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">angela.torres@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/2023001</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JIMENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE JIMENA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2305200D</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">JAÉN</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">angela.torres@dipujaen.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023008</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1800037B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">GRANADA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/2023006</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN DE GAUCÍN-EL COLMENAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN DE GAUCÍN-EL COLMENAR</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P2900111B</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">MÁLAGA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">protecciondedatos@malaga.es</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023016</Data></Cell></Row><Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="12.8126"><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">ADM. LOCAL</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">P1101400H</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">CÁDIZ</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">dpd@conil.org</Data></Cell><Cell><Data ss:Type="String">https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/comunicacion-datos-relativos-a-la-designacion-delegados-proteccion-datos/consulta-dpd/cd-2023017</Data></Cell></Row></Table><x:WorksheetOptions/></ss:Worksheet></Workbook>

Información Adicional

FieldValue
mimetypetext/xml
filesize405.47 KB
resource typefile upload
timestampJan 30, 2023